„Der bewegte Koffer“
4. Symposium mit Ausstellung

„Der bewegte Koffer – den bevægede Kuffert“
4. Symposium in Ost-Bargum/Nordfriesland und Ausstellung „crossing the line“/Galerie Kunst&Co, Flensburg vom 28.8 – 18.9.2016
dansk version …

Das deutsch-dänische Kunstprojekt „Der bewegte Koffer“ geht 2016 in sein viertes Jahr und hat nachhaltige Verbindungen zwischen den Künstlern beider Länder geschaffen.

Die beständige Gruppe führt jedes Jahr ein Symposium und eine Ausstellung alternierend in Dänemark und Deutschland durch. Im diesem Jahr wird das Symposium vom 21. bis 28. August wieder in Ost-Bargum im Atelier des teilnehmenden Bildhauers Fabian Vogler stattfinden. Um keine Wiederholung der Rahmenbedingungen von vor zwei Jahren zu haben, ist es gelungen, die Galerie Kunst&Co in Flensburg für eine Kooperation zu gewinnen. Die Gruppe kann in der Zeit des Symposiums in den Räumen der Galerie arbeiten und so Werke für und in den Raum erstellen. Am 28. August um 11 Uhr wird dann gemeinsam die Ausstellung zum Thema „crossing the line” eröffnet.

Das Thema beinhaltet offenkundig die Grenzüberschreitung, die dem Projekt durch die Nationalitäten, aber auch durch die Begegnung von bildender und angewandter Kunst eigen ist. Es versteht sich aber auch als Möglichkeit der Grenzüberschreitung in der Arbeit, dem künstlerischen Prozess jedes Einzelnen.

Mehr über das Projekt „Der bewegte Koffer“…

 

4. symposium i Ost-Bargum, Nordfrisland/D,
21.8. – 28.8. og udstilling „crossing the line” i Flensburg, 28.8. – 18.9.2016

Det dansk-tyske kunstprojekt „den bevægede kuffert” er i 2016 gået ind i sit fjerde år. Der er skabt blivende forbindelser mellem kunstnere fra begge lande.

Indtil nu har den faste del af gruppen gennemført et symposium og en udstilling hvert år i Danmark eller Tyskland. I år blev symposiet afholdt igen i Ost-Bargum hos den deltagende kunstner billedhuggeren Fabian Vogler. For at undgå en gentagelse af symposiet fra for to år siden, lykkedes det at aftale et projekt med Galerie Kunst+Co. i Flensburg. Gruppen kunne allerede under symposiet benytte rummene for at arbejde stedsspecifik. Som afslutning på symposiet blev udstillingen „crossing the line” åbnet med en flot besøgt fernisering, hvor hver deltagende kunstner selv præsenterede sit eget værk ganske kort. Det gav gode samtaler og en stor autencitetsfornemmelse hos de besøgende.

Temaet har tydeligvis med det „at overskride grænser at gøre”, som er en del af gruppens forudsætning, skabt gennem tilhørsforholdet til to forskellige nationer. Men også grænserne mellem billedkunst og kunsthåndværk bliver afprøvet og selvfølgelig de personlige grænser i den enkelte kunstners skabelsesprocess.

Udstillingen i Flensburg blev afsluttet med en „art debat”. Silke Lazarevic førte panelet med Fabian Vogler og Claudio Bannwart fra gruppen og gæsterne performancekunstneren Elke Mark og professor ved Flensburg Universitet Werner Fütterer gennem temaer omkring samarbejde henover grænsen, kunstnerisk produktion, politisk/pædagogisk arbejde. Spørgsmålene fra publikum berørte mest den kunstneriske process og støttemuligheder for projekter af denne art.

 

Weitere Projekte